UPTODATE FOR ALL

Vui lòng gõ tên của bạn sau đó paste link bài UPTODATE cần đọc vào ô message,

Chờ vài giây để BOT xử lý, sau đó nhấp chuột vào tiêu đề màu đỏ

Nếu bạn muốn search vui lòng gõ search: từ cần search

Hướng dẫn sử dụng, mua tài khoản Uptodate cá nhân vui lòng liên hệ Zalo 0888 011 089

Tham gia nhóm Telegram để lấy được nhiều loại tài liệu hơn, bài báo khoa học fulltext: https://t.me/tailieuyduoc